Energetyka słoneczna

Energetyka słoneczna

Jest to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2013 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 139 GW (wzrost o 36,8% w stosunku do 2012 roku) i zaspokajały one 0,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

KOLEKTORY SŁONECZNE - to popularne urządzenia, które służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

 

 

Źródło: wikipedia

Energia słoneczna
Energia słoneczna
Energia słoneczna
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013