Zasoby energii słonecznej w Polsce

Zasoby energii słonecznej w Polsce
Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słoneczne
 
 
 
 
Zasoby energii słonecznej w Polsce
  Źródło: Zasoby Internetu
Mapa rozkładu rocznego promieniowania słonecznego na terenie Polski
 
 
 
Zasoby energii słonecznej w Polsce
Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
Roczne promieniowanie całkowite w Polsce
 
 
 
Zasoby energii słonecznej w Polsce
Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach
Zasoby energii słonecznej w Polsce
Zasoby energii słonecznej w Polsce
Zasoby energii słonecznej w Polsce
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013