Symulacja solarna dla rodziny pięcioosobowej

Nazwa Instalacja solarna 4 TP / TLP ACR - 400

Lokalizacja Gmina Poniatowa

Nasłonecznienie globalne 1042,2 kWh/(m2 rok)

Hewalex KS2100 TP/TLP ACR 7,28 m2 (4 Szt.)

c.w.u. 18,61 kWh/dzień = 400 Litrów/dzień z 55°C

Podsumowanie
Zapotrzeb. ciepła C.W.U. ze stratami zasobnika 6858 kWh/rok
Stopień pokrycia c.w.u.   49,0%
Parametr Sprawność 41,0%
  Przeciętny roczny zysk kolektora 461 kWh/m2
Zysk solarny c.w.u. 3358 kWh/rok
Ekobilans Oszczędność energii 5132 kWh/rok
    513 m3 Gas
  CO2 - mniej 979 kg/rok

Wyniki obliczone zostały przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski względnie oszczędności mogą się różnić na podstawie zmienności pogody, zapotrzebowania, zużycia i innych czynników.

Bilans energetyczny

Instalacja solarna 4TP/TPL ACR - 400

Lokalizacja: Gmina Poniatowa. Instalcja przewidziana dla rodziny 3 osobowej.

Przeciętny zysk roczny kolektora: 461kWh/m2

 

EKOBILANS

 

Bilans energetyczny dla całego roku

Bilans energetyczny
Miesiąc Zysk solarny
[kWh]
Napromieniowanie
[kWh]

Energia konw.
[kWh]

Stopień Pokrycia
[%]
Sprawność
[%]
Styczeń: 80 257 500 14 31
Luty: 177 484 367 33 37
Marzec: 254 666 329 44 38
Kwiecień: 318 783 247 56 41
Maj: 470 1148 114 81 41
Czerwiec: 473 1123 97 84 42
Lipiec: 481 1149 105 82 42
Sierpień: 422 953 155 72 44
Wrzesień: 300 661 263 53 45
Październik: 213 497 367 37 43
Listopad: 130 329 429 23 40
Grudzień: 40 147 522 7 27
Suma: 3358 8197 3493 49 41

Przeciętny roczny zysk kolektora: 461 kWh/m2

Ekobilans

Ekobilans
Miesiąc Zysk
[kWh]
Oszczędność
[kWh]
[m3] Gas CO2- mniej o
[kg]
Styczeń: 79,8 93,9 9,4 17,8
Luty: 176,9 208,1 20,8 39,5
Marzec: 253,7 298,5 29,9 56,7
Kwiecień: 317,7 447 44,7 84,9
Maj: 470,5 672,1 67,2 127,7
Czerwiec: 472,7 851,1 85,1 161,7
Lipiec: 481 874,5 87,5 166,2
Sierpień: 422,2 752,2 75,2 142,9
Wrzesień: 299,9 428,4 42,8 81,4
Październik: 213,2 304,5 30,5 57,9
Listopad: 130,4 154,5 15,4 29,4
Grudzień: 40,4 47,5 4,7 9
Suma: 3358,3 5132,3 513,2 975,1
Rodzina 2+3
Rodzina 2+3
Rodzina 2+3
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013