Symulacja solarna dla rodziny czteroosobowej

Nazwa Instalacja solarna 3 TP / TLP ACR - 300

Lokalizacja Gmina Poniatowa

Nasłonecznienie globalne 1042,2 kWh/(m2 rok)

Hewalex KS2100 TP/TLP ACR 5,46 m2 (3 Szt.)

c.w.u. 13,96 kWh/dzień = 300 Litrów/dzień z 55°C

Podsumowanie
Zapotrzeb. ciepła C.W.U. ze stratami zasobnika 5149 kWh/rok
Stopień pokrycia c.w.u.   48,7%
Parametr Sprawność 40,8%
  Przeciętny roczny zysk kolektora 459 kWh/m2
Zysk solarny c.w.u. 2507 kWh/rok
Ekobilans Oszczędność energii 3833 kWh/rok
    383 m3 Gas
  CO2 - mniej 728 kg/rok

Wyniki obliczone zostały przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski względnie oszczędności mogą się różnić na podstawie zmienności pogody, zapotrzebowania, zużycia i innych czynników.

Bilans energetyczny

Instalacja solarna 3TP/TPL ACR - 300

Lokalizacja: Gmina Poniatowa. Instalcja przewidziana dla rodziny 3 osobowej.

Przeciętny zysk roczny kolektora: 459kWh/m2

 

EKOBILANS

 

Bilans energetyczny dla całego roku

Bilans energetyczny
Miesiąc Zysk solarny
[kWh]
Napromieniowanie
[kWh]

Energia konw.
[kWh]

Stopień Pokrycia
[%]
Sprawność
[%]
Styczeń 60 193 376 14 31
Luty: 132 363 276 32 36
Marzec: 189 499 249 43 38
Kwiecień: 237 587 188 56 40
Maj: 351 861 86 80 41
Czerwiec: 354 843 74 83 42
Lipiec: 360 862 80 82 42
Sierpień: 315 715 118 72 44
Wrzesień: 224 496 199 53 45
Październik: 159 373 277 36 43
Listopad: 97 247 324 23 39
Grudzień: 30 110 390 7 27

Przeciętny roczny zysk kolektora: 459 kWh/m2

 

Ekobilans

Ekobilans
Miesiąc Zysk
[kWh]
Oszczędność
[kWh]
[m3] Gas CO2- mniej o
[kg]
Styczeń: 59,6 70,1 7 13,3
Luty: 131,7 155 15,5 29,4
Marzec: 188,7 222 22,2 42,2
Kwiecień: 237,3 333,9 33,4 63,5
Maj: 351,5 502,1 50,2 95,4
Czerwiec: 353,6 636,7 63,7 121
Lipiec: 359,8 654,1 65,4 124,3
Sierpień: 315,1 561,4 56,1 106,7
Wrzesień: 223,9 319,8 32 60,8
Październik: 158,7 226,7 22,7 43,1
Listopad: 97,3 115,3 11,5 21,9
Grudzień: 30,2 35,5 3,6 6,8
Suma: 2507,4 3832,8 383,3 728,2
Rodzina 2+2
Rodzina 2+2
Rodzina 2+2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013